تقویم آموزشی تقویم آموزشی

 

شروع کلاسها: بیست و پنجم شهریور
آخرین مهلت دفاع از رساله و پایان نامه: بیست و نهم شهریور
ارزشیابی الکترونیکی اساتید: هجدهم تا بیست و دوم آذر
پایان کلاسها: سیزدهم دی
شروع امتحانات: هجدهم دی
پایان امتحانات: اول بهمن