تقویم آموزشی تقویم آموزشی

تقویم آموزشی ترم اول ۹۵-۹۶ پردیس بین الملل 

  • انتخاب واحد: 20 لغایت 24 شهریور
  • انتخاب واحد با تاخیر: 25  لغایت 26  شهریور
  • شروع  کلاسها: 27 شهریور
  • پایان کلاسها: 15 دی ماه
  • ارزشیابی اساتید: 20  لغایت 24 آذرماه
  • شروع امتحانات: 20 دی ماه لغایت 3 بهمن