نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارزشیابی آموزشی اعضای محترم هیات علمی

قابل توجه دانشجویان گرامی

 

ارزشیابی آموزشی اعضای محترم هیات علمی در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 از تاریخ 95/02/18 به طور همزمان به مدت دو هفته در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به صورت آنلاین از طریق سامانه گلستان انجام خواهد شد. ضروری است کلیه دانشجویان ارزشیابی اساتید را در سیستم گلستان انجام دهند. انجام پیش ثبت نام برای همه دانشجویان گرامی منوط به تکمیل فرم ارزشیابی آموزشی است. دانشجویان محترم برای جلوگیری از هرگونه مشکل در ثبت نام در این راستا نهایت همکاری را داشته باشند. مدت تعیین شده تمدید نخواهد شد.