منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه درخواست تمدید سنوات تحصیلی

دانشجویان محترم کارشناسی ارشد و دکتری پردیس بین الملل که نمي توانند تا پايان شهريور 96 از پايان نامه خود دفاع نمايند، مي بايست تمديد سنوات خود را انجام دهند. این دسته از دانشجویان لازم است درخواست تمديد سنوات خود را حداكثر تا قبل از شروع انتخاب واحد نيمسال اول 97-96 ( چهارم شهریور 1396) از طريق آموزش پردیس ارسال نمايند.