نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه زمانبندی آزمون جامع دانشجویان دکتری

 قابل توجه دانشجویان واجد شرایط شرکت در آزمون جامع دکتری در اردیبهشت ماه سال جاری اینجا را کلیک کنید.

لازم به ذکر است جهت اخذ مجوز آزمون جامع به صورت حضوری به اداره آموزش پردیس مراجعه نمایید.

فرم مجوز آزمون جامع

فرم تعهد نمره زبان