منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سمینار هوش تجاری و عارضه یابی سازمانی توسط انجمن علمی مدیریت پردیس

سمینار هوش تجاری و عارضه یابی سازمانی در روز سه شنبه هفتم دی ماه 1395 از ساعت 14 الی 17 در محل تالار فرهیختگان دانشگاه خوارزمی برگزار گردید. در این سمینار که توسط انجمن علمی مدیریت پردیس دانشگاه خوارزمی برگزار شد سه سخنرانی در زمینه هوش تجاری و سیستم های عارضه یابی سازمانی ارائه شدند.

یکی از نکات حائز اهمیت هر سازمان پیدا کردن عارضه های سازمانی می باشد، عارضه هایی که سازمان را از رسیدن به جایگاه مطلوب آن باز می دارد. تاکنون هر بخش از سازمان به صورت جداگانه نسبت به عارضه یابی و رفع آن اقدام می کرده بدون توجه به سایر بخشهای سازمان و این مشکل را ایجاد می کند که رفع عارضه در یک بخش باعث ایجاد شدن عارضه ای جدید در بخش دیگری از سازمان شود و به همین دلیل سازمان ها نیازمند روشی می باشند که بتوانند تمامی مشکلات  را به صورت کلی  و در جهت استراتژی  سازمان بررسی کنند و نسبت به رفع آنها اقدام کنند به همین منظور می توان از استراتژی عملیات استفاده کرد  از طریق نواحی تصمیم اثر گذار بر اهداف عملکردی مورد نظر بازار. در این روش تمامی بخشهای مختلف سازمان در یک راستا و بدون تداخل با یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرند.

نخستین سخنرانی این سمینار را خانم معماری، دانشجوی دکتری رشته مدیریت منابع انسانی و مشاور این حوزه انجام دادند. ایشان در ارائه خود به فضای کسب و کار ایران و روندهای پیش رو همچنین شیوه عمل در فضای کسب و کار کنونی پرداختند.

سخنرانی دوم توسط جناب آقای نوروزیان، دانشجوی MBA گرایش زنجیره تامین از دانشگاه خوارزمی، معاونت بازرگانی شرکت حمل و نقل ایران سیوان ترابر دالاهو انجام گرفت که ایشان پیرامون عارضه یابی سازمانی به سخنرانی پرداختند.

همچنین سخنرانی سوم با موضوع هوش تجاری توسط جناب آقای ابوطالب حبیبی ماچیانی، دانشجوی MBA گرایش مالی از دانشگاه خوارزمی، مدیر اجرایی کلینیک کسب و کار پایش 24 و مدرس بازاریابی و فروش فروشگاهی صورت پذیرفت.

در این سمینار بیان شد که پیامد نگاه جزیره ای به کسب و کار همواره تصمیمات جزیره ای است. حال آنکه جزایر بازاریابی و فروش، مالی و یا تامین و تولید و … در کنار یکدیگر معنا و مفهوم می یابند. شما حکمران و تصمیم ساز یک سرزمین یکپارچه اید و نه بخشدار یک بخش خاص از کسب و کار. درک و تحلیل داده ها خیلی آسان می شود وقتی که شما بتوانید در آن واحد، در صفحه مانیتور خود یک نمای گرافیکی کامل از بخش عمده ای از اطلاعات کسب و کار (سازمان) خود داشته باشید. این تصویر می تواند حاوی نمایی از اطلاعات عملکردی، هدف گذاریها و تاریخچه کسب و کارتان باشد. به این تصاویر سرجمع، اصطلاحا داشبورد مدیریتی یا تابلو مدیریتی گفته می شود. بر اساس تعریف، یک داشبورد مدیریتی یا تابلو مدیریتی خوب می تواند از ۳۰ الی ۱۵۰ صفحه گزارش مدیریتی را در یک تصویر در خود جای دهد و به بهترین شکل ممکن به نمایش گذارد.

در این همایش علاوه بر دانشجویان دانشگاه خوارزمی، دانشجویان دیگر دانشگاه ها و فعالان حوزه کسب و کار از سازمان ها و شرکت های مختلف شرکت کردند، بازخورهای اخذ شده از این همایش مطلوب بود و دانشجویان بیشتری خواستار برقراری ارتباط علمی خود با انجمن علمی مدیریت پردیس دانشگاه خوارزمی شدند.

سمینار هوش تجاری و عارضه یابی سازمانی پردیس بین الملل