نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جاماندگان از مصاحبه دکتری 1395 پردیس

برنامه زمان بندی مصاحبه با جاماندگان از مصاحبه دکتری تخصصی در پردیس بین الملل؛

فلسفه تعلیم و تربیت یکشنبه ۱۶ خرداد
ساعت ۸ الی ۱۰ تهران دانشگاه خوارزمی ساختمان پردیس
 

:
زمان جبرانی مصاحبه تخصصی دکتری رشته روانشناسی سلامت:
هفته آينده چهارشنبه ۹۵۰۳۱۹ از ساعت ٩ صبح در تهران. دانشگاه خوارزمی. پرديس بین الملل
:
زمان جبرانی مصاحبه دکتری تخصصی رشته روانشناسی تربیتی:
هفته آينده یکشنبه ۹۵۰۳۱۶ از ساعت ۸ و نیم صبح. تهران. دانشگاه خوارزمی. پردیس بین الملل

زمان جبرانی مصاحبه دکتری تخصصی رشته روابط بین الملل:

پنج شنبه 13 خرداد از ٨ صبح تا ١٢ تهران. دانشگاه خوارزمی. ساختمان سميه دانشكده حقوق طبقه سوم.

مدارک را به صورت کامل همراه داشته باشید.

:
زمان جبرانی مصاحبه دکتری تخصصی رشته مدیریت منابع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی:
دوشنبه ۱۷ خرداد از ۹ صبح تا ١٢ تهران. دانشگاه خوارزمی. پردیس بین الملل
مدارک را به صورت کامل همراه داشته باشید.
 
زمان جبرانی مصاحبه دکتری تخصصی رشته ادبیات عرب:
دوشنبه ۱۷ خرداد از ۱۳۳۰ الی ۱۵۳۰ تهران. دانشگاه خوارزمی. پردیس بین الملل
مدارک را به صورت کامل همراه داشته باشید.
:
 
زمان جبرانی مصاحبه دکتری تخصصی:
رشد حركتي روز يكشنبه از ساعت ١١ مكان دانشكده شهيد كشوري حوزه رياست.
بيومكانيك ورزشي روز يكشنبه از ساعت ١٣ تا ١٤ دانشكده شهيد كشوري دفتر گروه.
مدارک را به صورت کامل همراه داشته باشید.
آدرس دانشکده تربیت بدنی:تهران - بلوار میرداماد- کوچه شهید حصاری جنوبی- خیابان ورزش- مجموعه ورزشی شهید کشوری