منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری پردیس بین الملل ورودی 97-96

شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس بین الملل ورودی 97-96 به ترتیب زیر است:

 

گروه

شهریه ثابت هر ترم (به ریال)

شهریه نظری هر واحد(به ریال)

شهریه عملی هر واحد(به ریال)

پایان نامه هر واحد(به ریال)

علوم انسانی و MBA

18.000.000

1.800.000

2.280.000

6.000.000

علوم پایه و فنی مهندسی

19.800.000

1.800.000

2.280.000

6.000.000

 

 

همچنین شهریه دوره دکتری پردیس بین الملل ورودی­ 97-96 به ترتیب زیر است:

گروه علمی

شهریه ثابت(ریال)

(7 ترم)

شهریه دروس نظری

(هر واحد)

شهریه دروس عملی

(هر واحد)

رساله (هر واحد)

(هزینه در 3 ترم اخذ می گردد)

علوم انسانی

47.000.000

8.000.000

10.000.000

10.000.000

گروه علوم پایه و فنی و مهندسی

57.000.000

8.000.000

10.000.000

10.000.000