منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شیوه دریافت برنامه امتحان پایان ترم

اساتید و دانشجویان محترم پردیس لطفا برنامه امتحانات شامل زمان و محل برگزاری را از سیستم گلستان بصورت زیر دریافت کنید:
  • برنامه امتحان استاد 464 کدمرکز پردیس 4 برای روزانه 1
  • برنامه امتحان دانشجو 428
دانشجویان گرامی توجه فرمایید که امکان دریافت گزارش ۴۲۸ برای دریافت برنامه امتحانات پایان ترم از روز ۱۸ دی ماه در سیستم گلستان فعال خواهد شد.