منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مهم*مجلات معتبر برای دریافت مجوز دفاع دکتری

به استحضار دانشجویان محترم دکتری تخصصی پردیس بین الملل می رساند که برای صدور مجوز دفاع از رساله دکتری حتما گواهی پذیرش یک مقاله علمی پژوهشی یا بین المللی با ایندکس web of science مورد نیاز است. در این گواهی علاوه بر مشخصات مقاله بایستی اطلاعات مربوط به شماره ای از نشریه که مقاله در آن به چاپ خواهد رسید موجود باشد. تحویل گواهی موقت و مدرک فارغ التحصیلی منوط به چاپ قطعی مقالات می باشد. مجلات بین المللی با ایندکس emerging source citation index برای دریافت مجوز دفاع از رساله دکتری مورد پذیرش قرار نمی گیرند.

برای دریافت اطلاعات در مورد نشریات علمی پژوهشی مصوب وزارت علوم و نشریات معتبر بین المللی به این لینک مراجعه کنید.
مقاله و مجله ای که مقاله در آن پذیرفته شده یا چاپ می‌شود بایستی به تایید استادان راهنما، مدیر گروه و معاونت پژوهشی پردیس برسد. 
 فرم مجوز دفاع را می توانید از اینجا دریافت کنید.