آیین نامه های آموزشی آیین نامه های آموزشی

آیین‌نامه‌ آموزشی دکتری تخصصی PHD

آیین‌نامه‌ آموزشی کارشناسی ارشد

 آیین نامه زبان انگلیسی: ​

بر اساس مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی در زمینه حد نصاب نمرات زبان خارجی این نمرات مورد تصویب قرار گرفته اند:

 

 • آزمون TOEFL حدنصاب 450
 • آزمون TOLIMO حدنصاب 450
 • آزمون IELTS حدنصاب 5.5
 • آزمون MSRT حد نصاب 50
 • آزمون زبان دانشگاه تهران 60
 • آزمون زبان دانشگاه خوارزمی KELT حدنصاب 60
 

تقویم آموزشی تقویم آموزشی

تقویم آموزشی ترم اول ۹۵-۹۶ پردیس بین الملل 

 • انتخاب واحد: 20 لغایت 24 شهریور
 • انتخاب واحد با تاخیر: 25  لغایت 26  شهریور
 • شروع  کلاسها: 27 شهریور
 • پایان کلاسها: 15 دی ماه
 • ارزشیابی اساتید: 20  لغایت 24 آذرماه
 • شروع امتحانات: 20 دی ماه لغایت 3 بهمن